Reklamace

Vážení zákazníci, Rádi bychom zabránili nedorozuměním a zbytečným reklamacím, proto prosím věnujte pozornost následujícím upozorněním.

Použité kvalitní vstupní suroviny při výrobě a zpracování každého výrobku, zajišťují velmi vysokou kvalitu výrobku - vysokou pevnost a odolnost povětrnostním vlivům, mrazuvzdornost a odolnost proti působením vody.

Reklamace

Reklamace případných vad je možné uplatnit pouze před zabudováním či použitím výrobků. Při osobním převzetí na naší provozovně je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjevné vady zboží reklamovat. Při zaslání a dodání zboží přepravní zásilkovou službou je zákazník povinen do 3 pracovních dní po dodání a převzetí zboží zjevné vady reklamovat písemně na e-mail: batro.stone@gmail.com.

Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců při dodržení všeobecných zásad. Záruka se nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným výkvětem a na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím, na vady způsobené dopravcem, kupujícím, nebo třetí osobou a vady zapříčiněné nedodržením technologických a montážních, instalačních předpisů a návodů výrobce.

Rozdíly v barvě

Vzhledem k tomu, že se jedná o Betonové výrobky převážně ruční výroby, je dosaženo originality každého prvku - výrobku. Probarvení, kresba, odstíny a intenzita barev je každého prvku dosažena náhodným procesem a nelze jí nikdy přesně zopakovat.


I přes pečlivou kontrolu během výroby mohou vzniknout rozdíly v barvě výrobku.

Barevné betonové výrobky jsou výrobky z přírodních materiálů, které samy o sobě mají proměnlivé odstíny a mají vliv na barevné rozdíly. Důležitým faktorem je také vliv barvy cementu a barvy přírodního kameniva. Rozdíly mohou vzniknout také odlišnostmi při tvrdnutí, kterých se výrobce nemůže vyvarovat, a proto nejsou považovány za významné. Z těchto důvodů nemohou být rozdíly v probarvení, intenzitě barev v odstínech a kresbě důvodem k reklamaci.


Tolerance
Vzhledem k použitým materiálům, náročnosti výroby a charakteru zboží a výsledném vzhledu, mohou prvky vykazovat rozměrové či tvarové nepřesnosti.

Obvyklý povrch betonu

Povrch výrobků (dílů) musí být bez větších dutin, pórů a štěrkových hnízd. Velikost vzduchových pórů na povrchu betonového dílce se může pohybovat okolo 3 mm, ojediněle i 5 mm. Celková plocha míst s dutinami a hnízdy nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dílce. Výrobce používá pro vyspravení dutin, pórů a štěrkových hnízd na povrchu betonových dílců - správkové hmoty. Tyto správkové hmoty se mohou barevně lišit od barvy betonového povrchu. Stejnorodost není možné 100 % zaručit, a proto tyto rozdíly nelze považovat za závadu a nelze je tak reklamovat.


Záruka se nevztahuje

Záruka se nevstahuje na: případné vápenné výkvěty, mikrotrhlinky do 3mm, povrchové zmatnění laku, mikro trhlinky v laku, které vytvářejí časem na povrchu z blízka viditelné mapy, povrchový stékanec laku a případně na malá nenalakovaná místa. Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, které by mohli lakovaný povrch poškodit - následné reklamace nebudou uznány.


Výrobky jsou lakovány kvalitním uzavíracím lakem, který zvýrazňuje barvy a chrání výrobek proti povětrnostním vlivům. Lakovaný povrch postupem času ztrácí lesk a objevují se na povrchu mikro trhlinky, které vytvářejí na povrchu z blízka viditelné mapy - zmatnění a trhlinky v laku nelze reklamovat. I přes veškerou pečlivost se v různých místech může objevit stékanec laku a případně malá nenalakovaná místa, kterých se výrobce nemůže vyvarovat a nemají vliv na kvalitu výrobku, proto nejsou považovány za významné a nelze je taktéž reklamovat. Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, které by mohli lakovaný povrch poškodit.


Na případné vápenné výkvěty, mikro trhlinky do 3mm, vzduchové póry o velikosti do 3mm výjimečně až 5 mm, povrchové zmatnění laku, mikro trhlinky v laku, které vytvářejí časem na povrchu z blízka viditelné mapy, povrchový stékanec laku a případně na malá nenalakovaná místa. Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, které by mohli lakovaný povrch poškodit - následné reklamace nebudou uznány.

Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu, na povrch výrobku. Výkvěty mohou být různé intenzity, nemají však vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Proto případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží.Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevný rozdílů a vymizení výkvětů.

Dodatek

V případě, že kupující neumožnil, či jinak zabránil prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího vadu řešil jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dodané prodávajícím včetně jeho odpovědnosti z vad.

Při neoprávněných reklamacích vad zboží má prodávající nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s řešením takové reklamace a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

Všeobecné obchodní podmínky Batro Stone