Beton - versus umělý kámen

PROČ VOLÍME UMĚLÝ KÁMEN - BETON

Umělý kámen nebo-li beton je dnes jasnou jedničkou, nejen pro nás, ale již dávno se stal velkým hitem po celém světě, provází nás na každém kroku v našem moderním bydlení, našich zahradách, našich ulicích, je všude kolem nás. Umělý kámen - beton nás dokáže překvapit, chlubí se tradičním i netradičním pojmutím, tvarem i vzhledem, dokáže nás nadchnout a vzbudit v nás emoce i pocity.

K výrobě našeho umělého kamene - betonu používáme jen přírodní materiály, jako je drcené kamenivo různé frakce, vysoko pevnostní cement nejvyšší kvality, kde je jako hlavní složkou křemičitý slínek s přísadou sádrovce a další ingredience, které našemu umělému kameni dodávají originální vzhled a zaručují nejvyšší kvalitu našich výrobků. Všechny naše výrobky jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů.

Umělý kámen - beton umožňuje Architektům, stavebním firmám, výrobcům různých výrobků prakticky neomezené možnosti, jak uskutečnit a ztvárnit svá jedinečná díla. Umělý kámen - beton, přináší do našeho okolí nové tvary, struktury, barvy, možnosti a řešení, které by byli z přírodního kamene bud neuskutečnitelné, nebo příliš nákladné.

V drtivé většině jde o architektonické, funkční nebo dekorativní prvky, které se snaží různé druhy betonů, polimer betonů nezakrývat, ba naopak záměrem je vždy zdůraznit jeho krásu a funkčnost. Velký důraz je kladen na pečlivé technické zpracování a taktéž neméně důležitou povrchovou úpravu betonu a také na jeho estetičnost.

Zažitý pojem Umělý kámen pod sebou skrývá mnoho dalšího, běžně se také používají obecně známé názvy jako je Beton nebo Pohledový beton, umělý pískovec, ale existuje i mnoho dalších variant a technologií.

Umělý kámen - beton se vyrábí mnoha rozličnými způsoby, povrchy mohou být hladké, strukturované, také velmi porézní. Požívají se různé materiály, jako jsou různé druhy písků, štěrků, ušlechtilých drtí z přírodního kamene, cementy různé kvality, zušlechťující přísady, ale třeba i drcené sklo, pryskyřice. Umělý kámen - beton prochází různými výrobními a technologickými procesy.

Většina výrobců umělého kamene, si postupně vyvinula a dále rozvíjí svou vlastní technologii na výrobu umělého kamene, které je šitá přímo na míru, konkrétnímu výrobku, kde se zohledňuje mnoho faktorů jako je design, řešení konstrukce, struktura povrchu, zbarvení, různé odolnosti, použití materiálů a tak podobně.

Umělý kámen - beton nám poskytuje tvarovou i estetickou volnost, dokáže ztvárnit a vzít na sebe spousty různých podob, dovoluje nám použít nová lepší konstrukční řešení než u přírodního kamene a tím i jistotu do budoucna. Záleží tedy jen na nás, jakou mu dáme podobu.

Zabíváme se malosériovou výrobou specifických produktů z betonu.

SEZNAMTE SE S NAŠÍ FILOSOFIÍ
ZDENĚK ORT
Technolog a zakladatel firmy

Stačí Vám jen jeden pohled, na naše výrobky a hned Vám bude jasné, že jsme jiní než ostatní.
Nechceme být průměrní... chceme být a jsme originální....mnoho věcí může na první pohled vypadat stejně, ale nejsou, protože mnohé důležité věci se skrývají uvnitř...

Jsem velmi rád, že po mnoha letech vývoje, Vám mohu představit naše výrobky. I když by se mohlo na pohled zdát, nejedná s o přírodní kámen, ne opravdu nejedná i když většina požitého materiálu v našich výrobcích je z kvalitního drceného přírodního kamene, jedná se o umělý kámen - beton a považujeme to za svojí výhodu. Záměrně to uvádím hned z počátku, často se setkáváme s dotazy opravdu to není přírodní kámen ? ne, vskutku není, velmi se mu podobá a byl to náš záměr, ale zároveň chceme, aby zákazník věděl, že jde o umělý kámen nebo-li beton, který nám i našim zákazníkům otevírá nové možnosti v mnoha směrech.

Každý z našich výrobků z umělého kamene - betonu je vždy vlastním unikátem, každý jednotlivý kus je svým zabarvením nenapodobitelný jako v přírodě, na povrchu našich výrobku se prolínají různé odstíny barev od těch nejemnějších až po výrazné, vytváříme tedy vždy nejen dílo architektonické, ale i jedinečné.

Umělý kámen - beton v skutku, dokáže nevídané věci, bere na sebe různé podoby, v mnoha případech ani nelze rozeznat, že jde o umělý kámen, vše dokáže velmi urychlit, konstrukčně mnohem lépe vyřešit a zároveň umožňuje výrazně snížit výslednou cenu. Chlubí se dlouhodobou stálostí o délce až několik desítek let s vynikajícími vlastnostmi.

S jiným materiálem nelze docílit lepšího konstrukčního řešení, hospodárnosti, stálosti, kvality a estetičnosti.

Naší filosofií je ...

Pokaždé klademe velký důraz na kvalitu a pečlivost provedení, každého jednotlivého dílu, který následně spolu tvoří ucelený dojem a vzhled celé sestavy výrobku jako jsou urnové hroby skládající se ze čtyř dílů, ale i samostatných jednotlivých produktů. Klademe velký důraz na kvalitu povrchu, na celkovou estetičnost a pevnost výrobku. Vždy se snažíme zohlednit všechny aspekty daného výrobku, ke kterému má být určen.

Přinášet vždy nová a nejen pevnostně zdokonalená konstrukční řešení, jako je náš vysoko pevnostní obvodový rám u našich Urnových hrobů. U našeho obvodového rámu nedochází k odlepení nebo uvolnění jednotlivých částí, jelikož je koncipován jako celistvý jednolitý robustní prvek, který je navíc uvnitř silně armován, což přináší nemalé výhody a jistoty do budoucna. Obvodový rám tímto umožňuje velmi jednoduché a rychlé sestavení celého Urnového hrobu vlastními silami, bez nutnosti budování základů, což zákazníkovi přináší velkou finanční, ale i časovou úsporu.

Našim zákazníkům chceme stále přinášet především kvalitu, designové inovace, tradiční i netradiční tvary a povrchy z betonu - umělého kamene. V neposlední řadě již zmiňovanou finanční i časovou úsporu.